Bibliotheek

Beste ouders,

Er kunnen weer nieuwe boeken geleend worden uit de schoolbieb.

Op de dinsdag, 1x in de 14 dagen, is de bieb open. We zijn erg blij dat de moeders Anneke en Corry ons daar weer bij gaan helpen. Noteer alvast de volgende data op de kalender:

dinsdag

9 januari
23 januari
6 februari
20 februari
6 maart
20 maart
3 april
17 april
8 mei
22 mei
5 juni
19 juni
3 juli
17 juli