Groep 3

groep 3

Vandaag waren Sinterklaas en zijn pieten bij ons in de groep. De kinderen hebben een verhaal voorgelezen, de pieten moesten rekenen en we hebben liedjes gezongen. Het was één groot feest!!!! Tot slot kregen alle kinderen een mooi cadeau mee naar huis.

Ook zijn alle werkjes mee naar huis en de leesstencils van thema 4. Morgen, 6 december, starten we met thema 5 van lijn 3. De stencils van thema 4 kunt u rustig nog oefenen thuis met uw kind. Als u op onderstaande links klikt dan komt u op de rijtjes waar we de komende weken mee gaan oefenen. De tweede link is een begeleidende brief met tips. Veel leesplezier!!!!

lijn 3 doelen per thema

http://www.kindcentrumhettimpaan.nl/images/documenten/Lijn3/woordrijtjes_thema_5.pdf

http://www.kindcentrumhettimpaan.nl/images/documenten/Lijn3/Lijn_3_Thuis_oefenen_met_rijtjeslezen_groep_3.pdf

sint1sint 2