Identiteit

De identiteit van de JLS:

 

Wij zijn een school die vanuit de Christelijke visie inhoud wil geven aan ons onderwijs. Hiervoor gebruiken wij de volgende kernpunten:

Wij willen:

  1. bewust maken van de Christelijke normen en waarden en hun positie in de samenleving.
  2. Bijbelverhalen en Jezus in relatie brengen met het leven van de lln.
  3. Vanuit een christelijke geloofsovertuiging (visie) open staan voor andere culturen.

Wij durven: 

  1. Verhalen van nu te spiegelen aan verhalen in de Bijbel.
  2. te laten bidden, Bijbel te laten lezen en Christelijke liedjes te laten zingen.
  3. kennis te laten maken met de geestelijke stromingen die in deze wereld een belangrijke rol spelen.

Wij doen:

  1. Wij overdenken / vieren de Christelijke feesten, vertellen Bijbelverhalen en houden een Kerk-School- en gezinsdienst.
  2. Wij maken gebruik van Kind op maandag ( methode) bij het vertellen van de Bijbelverhalen.
  3. We gaan respectvol om met verschillen in opvattingen van mensen.
  4. We doen dit vanuit de insteek dat het leren kennen van verschillende opvattingen en leefwijzen plaats moet vinden op basis van respect voor de ander.