Oudercontact

 

Op de onderstaande manier worden er contacten met de ouders onderhouden:

 

groep: 1 2 3 4 5 6 7 8
augustus
september C C C C C C C C
oktober B B B B B B B B
november
december
januari
februari A A A A A A A
maart D
april
mei
juni

Verklaring:

  1. =10-minuten avond waar het rapport kan worden besproken (Alle ouders krijgen een uitnodiging en kunnen hierop inschrijven).
  2. = info-avond Op deze avond leiden de kinderen de ouders informeel rond door school. In iedere groep is informatie te vinden over de leermiddelen en het jaarprogramma.
  3. = 10-minuten avond (welzijn)/ omgekeerde 10 min gesprek Deze avond is bedoeld voor alle ouders, zij worden dan in de gelegenheid gesteld om alle belangrijke en bijzondere dingen over hun kind(eren) te delen met de leerkracht. Deze informatie is waardevol om goed in te kunnen spelen en aan te sluiten bij uw kind! D. = Bespreking eindtoets en advisering vervolgonderwijs met ouders van de kinderen in groep 8.
  • In geval van scheiding dienen beide ouders informatie over hun kind te ontvangen. In veel gevallen komt het kind na een scheiding bij de moeder te wonen. Alle informatie (o.a.: rapport, briefjes voor 10-min. avond, enz.) vanuit school gaat naar de ouder waar het kind woont. Als school gaan we ervan uit dat deze informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder. Indien de ouders een andere regeling wensen, dan horen we dat graag.

Mochten er vragen zijn dan kan de vader of moeder contact opnemen met school.

  • De ouders ontvangen maandelijks per e-mail een nieuwsbrief: JLS nijs
  • Op de website van de JLS: www.looijenga.noventa.nl zijn we voor overige zaken te volgen.