Schoolgids

Een woord vooraf

 

Door deze schoolgids willen we u informeren wat er in en rond de Joh. Looijengaschool in Surhuizum voor het schooljaar 2018-2019 van belang is te weten als ouders/verzorgers.

Onze school werkt vanuit haar identiteit, als protestants christelijke school proberen we dat uit te dragen in het werken met de ons toevertrouwde kinderen.Wij mogen hen een poosje begeleiden en vormen tijdens hun groei naar volwassenheid, we mogen hen zo een stukje begeleiden op hun levensweg.

De schoolgids wil u als ouders/verzorgers inzicht geven in allerlei zaken die met de school en het onderwijs hebben te maken, ook dit jaar zijn er weer een groot aantal kleine veranderingen t.o.v. de vorige schoolgids, vandaar deze nieuwe.

 

In deze schoolgids vindt u informatie over:

  • waar de school voor staat;
  • de organisatie van het onderwijs;
  • de zorg voor leerlingen;
  • de leraren;
  • de ouders / verzorgers;
  • de ontwikkelingen van het onderwijs;
  • school- en vakantietijden;
  • de klachtenregeling;
  • namen, adressen en telefoonnummers; – de jaarplanning.

 

Als team hebben we het grootste deel samengesteld, in overleg met de schoolraad.De mr heeft ingestemd met de vorm en inhoud van deze schoolgids.Vervolgens is de gids vastgesteld door het bevoegd gezag: Noventa christelijk primair onderwijs.

Natuurlijk beoogt de schoolgids volledig te zijn. Toch kunnen er fouten gemaakt zijn. De tekst en de inhoud kunnen vragen oproepen. In een dergelijk geval kunt u op school terecht bij de directeur.

Tenslotte willen we u veel leesplezier toewensen en we hopen samen op een gezellig en leerzaam schooljaar 2018/2019.

 

schoolgids bijlage 2018-2019 JLS def

schoolgids JLS 2018-2019 def