Schooltijden

  1. Het “vijf-gelijke-dagen-model”
  • We gaan 5 gelijke dagen naar school van 8:30 – 14:00 uur
  • De ochtendpauze en de fruitkwartiertjes zijn van 10.15 uur tot 10.30 uur (groep 1 t/m 8)
  • De middagpauze is van 12:00-12:30, waarin we samen lunchen en daarna een korte pauze houden.
  • Groep 1 heeft de woensdag vrij.