Team

team (1)

Teamleden:

 

Juf Minke de Boer-Meindertsma: groep 2 op woensdag. Groep 5/6 op donderdag.

Juf Sanne den Hartogh: groep 5/6 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Meester Hesder Hoekstra: directeur.

Juf Nynke Kramer-de Jong: groep 7/8 op dinsdag, woensdag en donderdag.

Juf Bonnie Zuidersma-Slaaf: groep 3 op maandagmorgen en dinsdagmorgen. Groep 3/4 op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdag.

Juf Annelies Dijkstra-Hoekstra: groep 1/2 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Meester Sander Mientjes: groep 7/8 op maandag en vrijdag.

Juf Conny Notebomer-Bulthuis: IB er op maandag en donderdag.

Juf Johanna Gercama: groep 4 op maandagmorgen en dinsdagmorgen. Groep 3/4 op donderdag en vrijdag.