De JLS vindt het belangrijk dat kinderen medezeggenschap krijgen over hun leer- en leefomgeving, daarom hebben wij een leerlingenraad. De leerlingen bespreken ideeën, voorstellen, klachten, vragen en knelpunten van schoolgenoten. Via de stem van een leerlingenraad kan de JLS rekening houden met de dingen die de kinderen belangrijk vinden en hiermee de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Tevens wordt er met een leerlingenraad handen en voeten gegeven aan 'Burgerschap in de praktijk':

  • De school is een samenleving en een leerlingenraad is in dat opzicht een miniparlement. Een leerlingenraad zorgt ervoor dat een democratische staat in de praktijk geoefend kan worden.  

  • Leerlingen kunnen nieuwe ideeën inbrengen en huidige werkwijzen ter discussie stellen. Dit draagt bij aan een transparant en veilig klimaat. 

  • Leerlingen krijgen medezeggenschap over hun leer- en leefomgeving. De visie op onderwijs wordt hierdoor vanuit meerdere oogpunten benaderd en belangen van de leerlingen worden behartigd. Hierdoor versterkt het beeld dat er bij samenwerking meer bereikt kan worden.

Notulen Leerlingenraad 2024 Brievenbus ideeën