Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is bij ons op school ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen zullen we naar een (mogelijke) oplossing zoeken. Het principe is dat u de klacht eerst bespreekt met de persoon die direct invloed kan hebben op de situatie. Meestal is dat de leerkracht van uw kind. Op de website is de officiële paragraaf klachtenregeling opgenomen, zoals deze bij Noventa is vastgesteld.

Als u er met de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt en de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u deze voorleggen aan het schoolbestuur of een klacht indienen bij de klachtencommissie.

Schoolbestuur

Klachtencommissie Bijzonder Onderwijs

  • Postbus 82324 2508 EH Den Haag
  • E-mail: info@gcbo.nl
  • 070-3861697

De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling beschreven staat, ligt ter inzage bij op het stafkantoor van de stichting Noventa (www.Noventa.nl)