Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op de JLS ook zo. U bent altijd welkom om dergelijke punten met ons te bespreken. Samen zullen we naar een oplossing zoeken. Het principe is dat u de klacht eerst neerlegt bij de persoon waar de klacht over gaat, meestal de leerkracht van uw kind. Uw klacht wordt altijd behandeld en u krijgt ook altijd een reactie van de school te horen. Voor een klacht over een leerkracht verwijzen we u naar de website van de school. Daar is eveneens een paragraaf opgenomen van de klachtenregeling zoals deze bij Noventa is vastgesteld.