Missie en Visie 

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het 

leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het 

schoolondersteuningsprofiel ) verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken Taal en Rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. 

In het profiel van de school staat wat de school belangrijk vindt en wat de school anders maakt dan andere scholen. Kernwoorden omschrijven dit kort maar krachtig en in de ‘missie en visie’ staat dit uitgebreider. 

Onze slogan is: WILLEN + DURVEN = DOEN 

Op onze school heerst een professionele cultuur Op onze school hebben we oog voor het individuele kind. Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners) Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat.