Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd.

De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

 

  gr 1 gr 2 gr 3 gr 4 gr 5 gr 6 gr 7 gr 8
schoolreis €26,50 €26,50 €31,50 €31,50 €37,50 €37,50    
kamp/schoolreis             €52,50 €52,50
sinterklaascadeau €6,00 €6,00 €6,00 €6,00        
diversen (trakatatie, schoolreis) €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50 €7,50
totaal €40,00 €40,00 €45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €60,00 €60,00

Kinderen die na 1 januari in groep 1 of 2 komen, betalen €26,50 voor de rest van het jaar. 

Kinderen die na 1 januari in groep 3 of 4 komen, betalen een aangepast bedrag.