Burgerschap

Binnen de kerndoelen voor het primair onderwijs is burgerschap een onderdeel van het onderwijsaanbod. CBS de JLS  is zich bewust van dit onderdeel binnen het curriculum. Burgerschapsvorming is voor onze school een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma.

In onderstaand document besteden we aandacht aan de wettelijke kaders en hoe daar in de dagelijkste praktijk vorm aan geven bij ons CBS De JLS.