Het oudertevredenheidsonderzoek is in april 2022 voor het laatst gehouden. Onze school wil een laagdrempelige school zijn. Ouders zijn graag geziene gasten op onze school. Onderwijs maak je samen. Wij zijn in het voorjaar van 2019 in overleg met de MR/SR voorzichtig gestart met "Ouderbetrokkenheid 3.0". Doelstelling: Ouders daadwerkelijk betrekken bij de ontwikkeling van hun kind op onze school. We proberen maatwerk te bieden in de contacten met ouders. Voorbeelden: Startgesprekken ouders én kind samen ,activiteiten waarbij ouders meewerken zoals creamiddagen, leesonderwijs, excursies, projecten. Daarnaast kan er gedacht worden aan inloopmomenten en koffieochtenden voor ouders. Informatiemiddagen en avonden voor uiteenlopende zaken.