Op deze manier kunt u verlof voor uw kind aanvragen:

Verlof aanvragen kan door een formulier op school te vragen waarop men vermeldt voor wanneer er verlof voor het kind (de kinderen) wordt aangevraagd en welke reden daarvoor is. De directie toetst de aanvraag a.h.v. de wettelijke voorschriften en beoordeelt de aanvraag voor goedkeuring.