Aanmelden nieuwe leerling

Voordat uw kind vier jaar wordt, kunt u uw kind aanmelden door het formulier hiernaast te downloaden, en in te vullen. De leerkracht van de kleutergroep zal tijdig contact met u opnemen en een afspraak maken voor een intakegesprek. Er worden dan gegevens uitgewisseld over de school en het kind. Tevens worden dan de noodzakelijke formulieren ingevuld en informatiematerialen afgegeven. Er wordt een afspraak gemaakt wanneer het kind komt kennismaken met de school en de groep waarin het terecht komt.

Nieuwe gezinnen kunnen contact opnemen met de directeur van de school. Er kan dan een afspraak worden gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Zo mogelijk komen de leerlingen, voordat ze op school komen kennismaken met de groep waarin ze terecht komen. Dit gebeurt door het volgen van de lessen gedurende een dagdeel. Als leerlingen een aantal weken op school zitten hebben we contact met de ouders over de eerste ervaringen van hun kind met onze school.