Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet gezonde school behaald. Met het vignet gezonde school laten wij zien dat onze school vodloet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leeftstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat sport en bewegen. Hiervoor zetten wij ons in voor de volgende activiteiten:

  • Beweegkroade
  • Schoolfruit - EU Schoolfruit
  • De talentenmiddagen
  • Meerdere sportdagen
  • Goed bewegingsonderwijs
  • Implementeren van onderdelen van de dynamische schooldag
  • Samenwerkingen met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders

Gezonde school is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over het vignet gezonde school? Kijk dan op www.gezondeschool.nl