Opvoed- en Mediaorganisaties

Op deze pagina zijn de contactgegevens van verschillende opvoed- en Mediaorganisaties te vinden:

Kearn welzijn:

Erwin Douma, jongerenwerker:

Alies Kimkes, preventiefunctionaris Verslavingszorg Noord Nederland:

Sites voor meer info: